กทม. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 พ.ย. -5 ธ.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

“กทม. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 พ.ย. -5 ธ.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

กทม. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานสถานธนาบุบาลกรุงเทพมหานครจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและ แต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนาบุบาลกรุงเทพมหานคร
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการ บริหารงานบุคคลของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ก็. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสถานธนานบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับ สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานบาลกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๗ อัตรา ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15050 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15050 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานตรวจจ่าย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15050 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15050 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์,พนักงานพัสดุ,พนักงานตรวจจ่าย,พนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กทม.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กทม.

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กทม.