กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ 29 พ.ย. -8 ธ.ค. 2564

“กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ 29 พ.ย. -8 ธ.ค. 2564

กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วยกรมาแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 4 คน มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11900- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


ช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติ,เจ้าพนักงานสถิติ,ช่างไฟฟ้า,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมแพทย์ทหารอากาศ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมแพทย์ทหารอากาศ  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองอำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)

กรมแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 8 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025346000

ต่อ 47510

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมแพทย์ทหารอากาศ

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมแพทย์ทหารอากาศ