องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 พ.ย. 2564

“องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 พ.ย. 2564

องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การสะพานปลา

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

ด้วยองค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งโดย พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะสวัสดิการ อาชีพของชาวประมง จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง พัฒนาศักยภาพกิจการประมง ตลาดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเป็นแหล่งซื้อขายสัตว์นํ้าที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ องค์การสะพานปลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ องค์การสะพานปลา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

องค์การสะพานปลา ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 – 19 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การสะพานปลา

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : องค์การสะพานปลา