กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ 1 พ.ย. -9 พ.ย. 2564 รวม 6 อัตรา,

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ 1 พ.ย. -9 พ.ย. 2564 รวม 6 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขการสรรหาและเลือกสรรรวมทั่งแบบสัญญาจ้างพ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8300- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานพัสดุ,ผู้ช่วยพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 8,300-15,960
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน กระทรวงสาธารณสุข  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 9 พ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข