กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 พ.ย. -4 พ.ย. 2564

“กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 พ.ย. -4 พ.ย. 2564

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น
เพื่อให้มีจำนวนผู้สมัครที่เพียงพอและเหมาะสม สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงชยายกำหนด เวลารับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ตามประกาศข้างต้น ต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีลีทธิเข้าสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ ๑๖พฤศจิกายน๒๕๖๔ ที,เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th หัวซัอ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์”หรือ http://pa lad mof.thaijobjob.com
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เข็ด ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์”หรือ http://paladmof.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงการคลัง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการคลัง

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงการคลัง