คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ปี 64 รูปเล่ม : เข้าเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี

* มาตรฐานการสอบบัญชี

* การจัดทำรายงานทางการเงิน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

* ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี

* มาตรฐานการสอบทาน

* มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น

* มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง

* ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561

* ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชุดที่ 2.     .

* แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบการบัญชี

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน   

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,