คู่มือสอบพนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) การรถไฟแห่งประเทศไทย ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) การรถไฟแห่งประเทศไทย ปี 64 รูปเล่ม เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

* พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

* พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2543

* ความรู้เกี่ยวกับการเดินรถไฟ

* ความรู้เกี่ยวกับการบริการ

* ความรู้ด้านการประสานงาน

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* ระบบการจัดเก็บเอกสาร

* แนวข้อสอบ งานธุรการ

* แนวข้อสอบ การจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบ ความรู้การรถไฟ

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,