กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ก.ย. 2564

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ก.ย. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองการทูตวัฒนธรรม ที ๑/๒๕๖๔

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ วิจัย และจัดทำฐานข้อมูลต้านการทูตวัฒนธรรม ประจำกองการทูตวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ กระทรวงการตำงประเทศ

ด้วยกองการทูตวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ ทระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์ จะจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ วิจัย และจัดทำฐานข้อมูลด้านการทูตวัฒนธรรม จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ วิจัย และจัดทำฐานข้อมูลด้านการทูตวัฒนธรรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานการวิเคราะห์วิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านการทูตวัฒนธรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :สมัครอีเมล์

ผู้ประสงค์จะสมัครล่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ information02@mfa.mailgo.th หัวข้อเรื่อง “สมัครสอบ” ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงการต่างประเทศ