กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-1 ต.ค. 2564

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-1 ต.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
ที่ ๒/๒๕๖๔

เรื่อง วับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

ด้วยกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล
เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :สมัครอีเมล์

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ ๓ ช่องทาง
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ ในวันและเวลาราชการ ดังนี้
๔.๑ ยื่นใบสมัครพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานใส่ซองด้วยตนเองที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ส่งถนนพระราม ๖ (จ่าหน้าชอง กรมเอเชียใต้ฯ)
๔.๒ ส่งไปรษณีย์โดยจ่าหน้าชองถึง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ วงเล็บที่มุมซองด้านล่างชวา “สมัครงาน”
๔.๓ สมัครทางอินเตอร์เน็ตโดยส่งเอกสารหลักฐานมาที่ sameaf.info@gmai(.com ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์จะต้องถึงกรมเอเชียใต้ฯ ภายในเวลาราชการชอง
วันจันทร์ ที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๖๔

กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 – 1 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงการต่างประเทศ