สมศ. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-30 ก.ย. 2564 รวม 6 อัตรา,

“สมศ. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-30 ก.ย. 2564 รวม 6 อัตรา,

สมศ. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 616/2564

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มิความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


ประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


ประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


พัฒนาระบบประเมิน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

ตำแหน่ง: ประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน1,ประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน2,ประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา,พัฒนาระบบประเมิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ มหาชน) )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สมศ.  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครด้วยตนเอง ณ

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ มหาชน) รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ มหาชน) เลขที่ 128 ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022163955

ต่อ 121 – 123

ดาวน์โหลดไฟล์ “สมศ.

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : สมศ.