องค์การตลาด เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564

“องค์การตลาด เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564

องค์การตลาด เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การตลาด

เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานขององค์การตลาด

ด้วย องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย มีดวามประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานขององค์การตลาด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักการเงิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นิติกร,นักการเงิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (องค์การตลาด)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง องค์การตลาด  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานขององค์การตลาด สามารถ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบได้ด้วยตัวเองที่ฝ่ายบริหารบุคคล

องค์การตลาด องค์การตลาด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 51/47 ถนนสวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 – 17 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.020249270

หรือยื่นทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายบริหารบุคคล องค์การตลาด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 51/47 ถนนสวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การตลาด

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : องค์การตลาด