กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564

“กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัคร

ประกาศกองกฎหมาย

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วยกองกฎหมายประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลีอกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นิติกร / เจ้าipTกงานธุรการ เพื่อสนับสบุบการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

ตำแหน่ง: นิติกร,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมบัญชีกลาง  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด มาที่ e-mail : ifoffice@cgd.go.th

กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 – 17 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมบัญชีกลาง

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมบัญชีกลาง