กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ก.ย. 2564

“กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ก.ย. 2564

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัคร

งานอำนวยการวิจัย กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สำนักเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถส่งไฟล์เอกสารข้างต้นมาที่งานอำนวยการวิจัย ทาง E-mail : arnon@dss.go.th
หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง E-mail : arnon@dss.go.th

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 – 10 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ