สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ก.ย. 2564

“สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ก.ย. 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง :  อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*,ปริญญาโททุกสาขา*

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครงานทางออนไลนํโดยส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐานทีใซัประกอบการสมัครงาน ได้ทางอีเมล somluck.s@nrct.go.th

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ