กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ก.ย. 2564

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ก.ย. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ กรมองค์การระหว่างประเทศ
ที่ ๑๒/๒๕๖๔

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยกองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลด้านการลดอาวุธ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-17500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ (ตามข้อ ๓.๑) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ interor5O5@mfa.mail.50.th โดยใช้หัวข้อว่า “สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยประมวลและข้อมูลด้าน การลดอาวุธ”

กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 – 8 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงการต่างประเทศ