กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ส.ค. -1 ก.ย. 2564

“กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ส.ค. -1 ก.ย. 2564

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการเงินทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย) และทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเช้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (บรรจุทดแทนการสูญเสีย)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย) และทหารกองหนุน เพื่อสอบ คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (บรรจุทดแทนการสูญเสีย) ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ อัตรา รายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เสมียน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


เสมียนการเงิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: เสมียน,เสมียนการเงิน
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการเงินทหารบก)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการเงินทหารบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 นาฬิกา) สถานที่รับสมัคร ณ 

กรมการเงินทหารบก กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนครกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 – 1 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022977624

โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ กรมการเงินทหารบก findept.rta.mi.th

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการเงินทหารบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการเงินทหารบก