องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 ส.ค. 2564

“องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 ส.ค. 2564

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ (ลูกจ้างโครงการ-สัญญาจ้าง)

สำนักประเมินและรับรองโครงการ (สปร.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
จำนวน 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถส่งใบสมัครงาน และประวัติส่วนตัวได้ที่ อีเมล siripun.u@tgo.or.th  และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายบุคคล 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 – 25 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.021419826

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

แผนที่ ใบสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก