กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ส.ค. 2564

“กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ส.ค. 2564

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเสือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเช้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเขาปฏิบัติง่านเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานคูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำสำนักงานบังคับคดี จังหวัดชัยนาท จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อใปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชัยนาท (สำนักงานบังคับคดีชังหวัดชัยนาท)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมบังคับคดี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ 

สำนักงานบังคับคดีชังหวัดชัยนาท สำนักงานบังคับคดีชังหวัดชัยนาท เลขที่ ๒๙๙ ถนนชัยณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมบังคับคดี

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมบังคับคดี