กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ 20 ส.ค. -31 ส.ค. 2564 รวม 36 อัตรา,

“กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ 20 ส.ค. -31 ส.ค. 2564 รวม 36 อัตรา,

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัคร

ประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นนักวิชาการภูมิสารสนเทศ นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าหน้าที่โครงการแกไชปัญหาช้างป่า พนักงานจ้างเหมาบริการ และบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง มิความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น นักวิชาการ ภูมิสารสนเทศ นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า พนักงานจ้างเหมาบริการ และ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์ และป้องกันรักษาป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมิรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเผยแพร่

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานจ้างเหมาบริการ

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 6600- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


ปฏิบัติงานอนุรักษ์ และป้องกันรักษาป่า

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

ตำแหน่ง: นักวิชาการภูมิสารสนเทศ,นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า,พนักงานจ้างเหมาบริการ,ปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 6,600-12,000
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: เลย (สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครและยื่นหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่

สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมอุทยานแห่งชาติ