กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ส.ค. 2564

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ส.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายคาบ สังกัดโรงพยาบาลอุดรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ด้วย โรงพยาบาลอุดรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายคาบ สังกัดโรงพยาบาลอุดรดิตถ์ ฉะนั้น อาศัยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการ อำนาจตาม ความในหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๕.๑๔/ว ๕๙ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้หัวหน้าหน่วยบริการเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งจ้างหรือให้ลาออก จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายคาบ สังกัดโรงพยาบาลอุดรดิตถ์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

ตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงสาธารณสุข  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 17 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข