กระทรวงการต่างประเทศ กรมเศษฐกิจระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ส.ค. 2564

“กระทรวงการต่างประเทศ กรมเศษฐกิจระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ส.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมเศษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 37/2564

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ (Sub-Editor)

ด้วยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ (Sub-Editor) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์ (Sub-Editor)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนต์(Sub-Editor)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 22,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ กรมเศษฐกิจระหว่างประเทศ :สมัครอีเมล์

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ apecdesk@mfa.mail.go.th โดยตั้งขื่อหัวข้อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ว่า สมัครตำแหน่ง Sub-Editor

กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 – 16 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ กรมเศษฐกิจระหว่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงการต่างประเทศ