กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ 6 ส.ค. -12 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

“กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ 6 ส.ค. -12 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12650- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ปฏิบัติงานด้านธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12650- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยา,ปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศ,ปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์,ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์,ปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์,ปฏิบัติงานด้านธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,650-15,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  :สมัครอีเมล์

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ siriporn.s@dgr.mail.go.th

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 – 12 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.026667090

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล