สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ส.ค. 2564

“สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ส.ค. 2564

สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง การรับสมัครครูสาระวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา และครูสาระวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลโดยสรรหาและเลือกสรร เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูสาระวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา และครูสาระวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ให้แกโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิม ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ตามโครงการขอรับการสนับสมุนครูหรือบุคลากร การศึกษา ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ซึ่งได้มีการทำบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ กับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลงนาม ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ระบุว่า องค์กรภาคี จะส่งเสริม สนับสมุน โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในการ สนับสมุนบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูสาระวิชาภาษาไทย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ครูสาระวิชาภาษาอังกฤษ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: ครูสาระวิชาภาษาไทย,ครูสาระวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: มุกดาหาร ( องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเสือกสรรในตำแหน่ง ครูสาระวิชาภาษาไทย ระดับ มัธยมศึกษา และครูสาระวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา สามารถขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 – 10 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครสอบได้ ทางเว็บไซต์ www.mukdahanpao.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น