คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคำนวณความมีเหตุผล

* แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)

* ความรู้ด้านการจัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

* การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

* การเขียนบทความ สารคดี

* การเขียนบทสัมภาษณ์

* การจัดนิทรรศการ

* การใช้โปรแกรมในการออกแบบสื่อ

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร

* การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

* การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media

* การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสาร

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

* การประเมินผลการประชาสัมพันธ์

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,