กระทรวงพลังงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -31 ก.ค. 2564 รวม 406 อัตรา,

“กระทรวงพลังงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -31 ก.ค. 2564 รวม 406 อัตรา,

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง พนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสือคณะกรรมการบริหาร พนักงานของราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๑๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพลังงาน

อัตราว่าง : 406 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

หน่วยสอบที่สำนักงานพลังงานซังหวัดอัตราว่าง
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
๑๐ชัยภูมิ
๑๑ชุมพร
๑๒เชียงราย
๑๓เชียงใหม่
๑ ๔ตรัง
๑๕ตราด
๑๖ตาก
๑๗นครนายก
๑ ๘นครปฐม
๑๙นครพนม
๒๐นครราชสีมา
๒๑นครศรีธรรมราช
๒๒นครสวรรค์
๒๓นนทบุรี
๒๔นราธิวาส
๒๕น่าน
๒๖บึงกาฬ
๒๗บุรีรัมย์
๒๘ปทุมธานี
๒๙ประจวบคีรีขันธ์
๓๐ปราจีนบุรี
๓๑ปัตตานี
๓๒พระนครศรีอยุธยา
๓๓พังงา
๓๔พัทลุง
๓๕พิจิตร
๓๖พิษณุโลก
๓๗เพชรบุรี
๓๘เพชรบูรณ์
๓๙แพร่
๔0พะเยา
๔๑ภูเก็ต
๔๒มหาสารคาม
๔๓มุกดาหาร
๔๔แม่ฮ่องสอน
๔๔ยะลา
๔๖ยโสธร
๔๗ร้อยเอ็ด
๔๘ระนอง
๔๙ระยอง
๔๐ราชบุรี
๔๑ลพบุรี
๔๒ลำปาง
๔๓ลำพูน
๔๔เลย
๔๔ศรีสะเกษ
๕๖สกลนคร
๔๗สงขลา
๔๘สดูล
๔๙สมุทรปราการ
๖๐สมุทรสงคราม
๖๑สมุทรสาคร
๖๒สระแก้ว
๖๓สระบุรี
๖๔สิงห์บุรี
๖๔สุโขทัย
๖๖สุพรรณบุรี
๖๗สุราษฎร์ธานี
๖๘สุรินทร์
๖๙หนองคาย
๗๐หนองบัวลำภู
๗๑อ่างทอง
๗๒อุดรธานี
๗๓อุทัยธานี
๗๔อุตรดิตถ์
๗๔อุบลราชธานี
๗๖อำนาจเจริญ
รวมจำนวน๔๐๖

ตำแหน่ง: นักวิชาการพลังงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 406
ปฏิบัติงานที่: กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงพลังงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ]  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. – 31 ก.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงพลังงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ]

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงพลังงาน