กรมการขนส่งทางบก [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -9 ก.ค. 2564 รวม 406 อัตรา,

“กรมการขนส่งทางบก [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -9 ก.ค. 2564 รวม 406 อัตรา,

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น กทม.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/210 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 และคำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 417/2564 สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเืพ่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดตามประกาศรับสมัครของแต่ละจังหวัด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการขนส่ง

อัตราว่าง : 406 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

สถานที่รับสมัครจำนวนประกาศ
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์5 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี6 อัตราคลิกที่นี่
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ5 อัตราคลิกที่นี่

ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 406
ปฏิบัติงานที่: กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง (สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ]  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่

สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 – 9 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการขนส่งทางบก