องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-5 ก.ค. 2564

“องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-5 ก.ค. 2564

องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การสะพานปลา

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน

องค์การสะพานปลา เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะสวัสดิการ อาชีพของชาวประมง จัดล่งเสริม สหกรณ์หรือสมาคมการประมง พัฒนาศักยภาพกิจการประมง ตลาดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเพื่อเป็นแหล่ง ชื้อขายสัตว์นํ้าที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานกฎหมาย (ระดับ ๘) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร

องค์การสะพานปลา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 – 5 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การสะพานปลา

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : องค์การสะพานปลา