องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-30 มิ.ย. 2564 รวม 10 อัตรา,

“องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-30 มิ.ย. 2564 รวม 10 อัตรา,

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วยองค์การล่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพี่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานสัตวแพทย์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11650- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานผลิต

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11650- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่าง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11650- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: นักสัตวบาล,พนักงานสัตวแพทย์,พนักงานผลิต,ช่าง
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,650-15,000
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี,ขอนแก่น,เชียงใหม่,สุโขทัย ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ