มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 มิ.ย. 2564

“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 มิ.ย. 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเสือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและ แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยืนใบสมัครได้ที่ห้องสำนักงานภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025613468

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์