คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี (หญิง) นายทหารประทวน กรมการเงินทหารบก ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี (หญิง) นายทหารประทวนกรมการเงินทหารบก ปี 64 รูปเล่ม : เย็บเล่มติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้ด้านการบัญชี การเงิน

* แนวข้อสอบการบัญชี การเงิน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบการบัญชี การเงิน ชุดที่ 2.

* ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (มหภาคและจุลภาค)

* แนวข้อสอบความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทยชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทยชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทยชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ(Reading Comprehension)

* แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)

* แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )

* ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,