คู่มือสอบพนักงานวางแผน 4 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานวางแผน 4 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

* วิชาความรู้ทั่วไปด้านการท่องเที่ยว และความรู้ทั่วไปด้านอื่นๆ

* ความสำคัญของการท่องเที่ยว

* ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

* มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

* การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย

* พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551

* แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป

* ความรู้ภาษาอังกฤษ

* ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

* แนวข้อสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2.

* ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

* การวางแผนด้านการตลาด

* การวางแผนและการจัดทำยุทธศาสตร์

* ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการวางแผน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,