คู่มือสอบวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป นายทหารสัญญาบัตร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป นายทหารสัญญาบัตร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

*

* วิชาคณิตศาสตร์

* แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

* แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4.

*

* วิชาภาษาไทย

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.

*

* วิชาภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบการอ่านเพื่อจับใจความ(Reading Comprehension)

* แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบ โครงสร้าง (Structure) ไวยากรณ์ (Grammar)

* แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )

*

* วิชาความรู้ทั่วไป

* ความรู้ด้านการทหารของไทย

* ค่านิยมคนไทย

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2.

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,