คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคก. (ฉบับพิมพ์ 2561)

242฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคก. (ฉบับพิมพ์ 2561)
รวบรวมและจัดทำโดย : อ.วินัย ธรรมศิลป์ และคณะ
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2561
จำนวนหน้า 576 หน้า
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด 18.7 x 26 ซม.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg