Sale!

หนังสือ แนวข้อสอบ PAT 5 ฉบับอัพเดทข้อสอบล่าสุดปี 62-63

180฿ 162฿

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ PAT 5 ฉบับอัพเดทข้อสอบล่าสุดปี 62-63 แนวข้อสอบสำหรับสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครูปรับปรุงใหม่ สำหรับการเริ่มต้นอาชีพครู ได้แก่ ความรู้ทั่วไปของบริบทความเป็นครู, สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม, สมรรถนะและคุณสมบัติของความเป็นครู และสมรรถนะทางการคิดเพื่อการเรียนรู้ เก็งข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5)

  • สารบัญ
  • รวมแนวข้อสอบต่างๆ ในวิชาการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ได้แก่ ความรู้ทั่วไปของบริบทความเป็นครู, สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม, สมรรถนะและคุณสมบัติของความเป็นครู สมรรถนะทางการคิดเพื่อการเรียนรู้

 

ผลิตโดย Think Beyond

จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg