หนังสือ คู่มือ+แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด

225฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

การสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 อันเป็นการสอบที่ผู้สอบ ต้องใช้วุฒิทางการศึกษาสูงสุดที่ตนมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นระดับ ปวช ปวส ปวท ถือว่าเป็นการสอบที่มีการแข่งขันสูงมาก เมื่อรวมกับผู้เข้าสอบในระดับ 3 และ 4 ของแต่ละปี จากสถิติมีถึง 2 แสน 3 แสนคน

และจะมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่โอกาสของผู้ที่จะสามารถสอบ ก.พ. ภาค ก ผ่าน และสามารถนำไปสอบต่อใน ภาค ข และภาค ค กลับลดลง เมื่อเป็นเช่นนี้ ทางคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในด้านการสอบ ก.พ. มายาวนาน จึงได้ร่วมกันสร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา อย่างครบถ้วนในทุกเนื้อหา
แนวข้อสอบซึ่งครบถ้วนทุกเนื้อหาที่ต้องสอบ ผ่านการวิเคราะห์ เลือกสรร และสร้างสรรค์จากแนวข้อสอบที่ออกบ่อย
ที่สุดหนังสือติวเข้ม ที่จะทำให้คุณสอบผ่าน เป็นหนึ่งในจำนวนผู้เข้าสอบจำนวนนับแสนถึงสามแสนคนต่อการสอบ 1 ครั้ง

 • สารบัญ
 • หมวดที่ 1 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
  แนวข้อสอบชุดที่ 1 ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
  แนวข้อสอบชุดที่ 2 อนุกรม
  แนวข้อสอบชุดที่ 3โจทย์คณิตศาสตร์
  แนวข้อสอบชุดที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
  แนวข้อสอบชุดที่ 5 อุปมาอุปไมย
  แนวข้อสอบชุดที่ 6 เงื่อนไขภาษา
  แนวข้อสอบชุดที่ 7 เงื่อนไขสัญลักษณ์
  แนวข้อสอบชุดที่ 8 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
  หมวดที่ 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  แนวข้อสอบชุดที่ 1 การวิเคราะห์บทความหรือข้อความ
  แนวข้อสอบชุดที่ 2 การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
  แนวข้อสอบชุดที่ 3 การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
  แนวข้อสอบชุดที่ 4 การเรียงข้อความ
  หมวดที่ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg