สรุปเนื้อหา+ ข้อสอบ ENG 2002 (EN 202) การอ่านตีความ

58฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,

คำอธิบาย

สรุปเนื้อหา+ ข้อสอบ ENG 2002 (EN 202) การอ่านตีความ
สารบัญ
ภาคทฤษฎี 1.การอ่านคือออะไร 2.เทคนิคการอ่านเร็ว (Skimming Scanning) 3.ทักษะในการอ่าน 4.การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ (Main Idea) 5.การอ่านแบบวิเคราะห์สรุปความ (Inference) 6.การเขียนย่อหน้า (Paragraph Writing) 7.คำเชื่อมความ (Connectors or signal words) 8.การอ้างอิง (Reference) 9.ตัวอย่างข้อสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ (Seen Passages) Passage 3 The Ferminine Physique Passage 17 Environmentalism Matters Passage 19 Summerhill Passage 20 Deforestation Passage 22 Native Americans Passage 25 Song for Life Passage 26 Accidental Drug Addiction Passage 27 Organic Farming

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนักไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,