RAM1000 / RU100 สรุปความรู้คู่คุณธรรม 48฿

48฿

คำอธิบาย

RAM1000 / RU100 สรุปความรู้คู่คุณธรรม

*

*

*

*

*

* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

*

*

*

*

*

เนื้อหาประกอบด้วย
สารบัญ
1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยุคก่อตั้ง
2. คุณธรรม จริยธรรม
3. เศรษฐกิจพอเพียง
4.จิตสาธารณธะ
บทเสริม 1 แหล่งเรียนรู้
บทเสริม 2 หลักสูตรวัยใสใจสะอาดระดับอุดมศึกษา
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่  เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg