เฉลย LIS1001 / IS101 สารสนเทศและเทคโนโรยี่เพื่อการค้นคว้า 62฿

62฿

คำอธิบาย

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/62 : S/61 : 1/61 : ฯลฯ
เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด ข้อสอบเป็นปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ วิเคราห์และอธิบายคำตอบโดยละเอียดมีความถูกต้องและแม่นยำ เข้าใจง่าย อธิบายคำตอบอ้างอิงจากหนังสือที่ใช้เรียนเล่มล่าสุด

*

*

*

*

*

* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg