กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ม.ค. 2564 รวม 9 อัตรา,

“กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ม.ค. 2564 รวม 9 อัตรา,

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมราชทัณฑ์

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

ด้วยกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนพัฒนา พฤตินิสัย เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๓ ของหนังลือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๑๑๒ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก ฯ ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานพิมพ์

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: พนักงานพิมพ์,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 8,690-15,000
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมราชทัณฑ์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมราชทัณฑ์ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

กรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ กองพัฒนาพฤตินิสัย ชั้น 5 ห้องกลุ่มงานบริหารการเงิน ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 – 22 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.029673560

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมราชทัณฑ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมราชทัณฑ์