กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ม.ค. 2564

“กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ม.ค. 2564

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเช้าริบการสอบคัดเสือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา โดยเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเช้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 8,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (เรือนจำอำเภอบัวใหญ่)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมราชทัณฑ์ :ตนเอง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองไต้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 – 22 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044462347

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมราชทัณฑ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมราชทัณฑ์