คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิต ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิต ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปผ้า (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต

* ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์

* ความรู้เกี่ยวกับการซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

* การออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design)

* ความรู้เบื้องต้นของการเขียนแบบ

* ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

* ความรู้ด้านไฟฟ้าเบื้องต้น

* ความรู้ด้านเครื่องกล

* ความรู้เกี่ยวกับระบบระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า

* แแนวข้อสอบวิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล

* แนวข้อสอบเครื่องกล  ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ เครื่องกล ชุดที่ 5.

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน