สรุป LAW2015 / LA215 / LW215 กฎหมายธุรกิจ 1

48฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , ,

คำอธิบาย

LAW2015 / LA215 / LW215 สรุปกฎหมายธุรกิจ 1

สรุปฉบับพิเศษสุด LW 215 กฎหมายธุรกิจ 1(รหัสเก่า LA 234)
เนื้อหาประกอบด้วย

สารบัญ
หมวด 1  บุคคล
 + ส่วนที่ 1 บุคคลธรรมดา
 + ส่วนที่ 2 นิติบุคคล
หมวด 2  นิติกรรม
หมวด 3  สัญญาซื้อขาย
หมวด 4  ตั๋วเงิน
 + ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
 + ส่วนที่ 2 ตั๋วแลกเงิน
 + ส่วนที่ 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 + ส่วนที่ 4 เช็ค
 + ส่วนที่ 5 อายุความ

สรุปเนื้อหา กฎหมายธุรกิจ 1 อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย