สรุป LAW2009 / LA209 / LW211 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า

42฿

คำอธิบาย

LAW2009 / LA209 / LW211

สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า

เนื้อหาประกอบด้วย
ส่วนที่ 1
– ยืมใช้คงรูป
– ยืมใช้สิ้นเปลือง
ส่วนที่ 2
– การกู้ยืมเงิน
ส่วนที่ 3
– ฝากทรัพย์ธรรมดา
– วิธีเฉพาะการฝากเงิน
– วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม
– เก็บของในคลังสินค้า
– ประนีประนอมยอมความ
– การพนันและขันต่อ

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*