สรุป LAW2002 / LA202 / LW205 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้

62฿

คำอธิบาย

LAW2002 / LA202 / LW205 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้

สารบัญ

ข้อความเบื้องต้น

หมวด 1 วัตถุแห่งหนี้

หมวด 2 ผลแห่งหนี้

ส่วนที่ 1 การไม่ชำระหนี้

ส่วนที่ 2 รับช่วงสิทธิและช่วงทรัพย์

ส่วนที่ 3 การใช้สิทธิเรียกร้องลูกหนี้

ส่วนที่ 4 การเพิกถอนการฉ้อฉล

หมวด 3 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน

หมวด 4 โอนสิทธิเรียกร้อง

หมวด 5 ความระงับหนี้

ส่วนที่ 1 การชำระหนี้

ส่วนที่ 2 ปลดหนี้

ส่วนที่ 3 หลักลบลบหนี้

ส่วนที่ 4 แปลงหนี้ใหม่

ส่วนที่ 5 หนี้เกลื่อนกลืนกัน

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่มและเป็นไฟล์
*
*
*
*
*