สรุป HIS1201 / HI121 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

72฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

HIS1201 / HI121 สรุปพื้นฐานวัฒนธรรมไทย
เนื้อหาประกอบด้วย
บทนำ ภูมิหลังทางประวิติศาสตร์ของอาณาจักรไทยในสมัยต่าง ๆ
ตอนที่ 1 การปกครองของไทย
บทที่ 1 การปกครองของสุโขทัยและล้านนา
บทที่ 2 การปกครองของอยุธยา
บทที่ 3 การปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนที่ 2 ลักษณะสังคมไทย
บทที่ 1 สังคมไทยของสุโขทัยและล้านนา
บทที่ 2 สังคมไทยของอยุธยา
บทที่ 3 สังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนที่ 3 เศรษฐกิจไทย                                                                                                                                                                                                    เรื่องนำ
บทที่ 1 เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย
บทที่ 2 เศรษฐกิจสมัยอยุธยา
บทที่ 3 เศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนที่ 4 ศาสนาและประเพณีไทย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 พระพุทธศาสนาในอาณาจักรไทย
บทที่ 3 อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อสถาบันหลักของไทย
บทที่ 4 ศาสนาอื่นๆที่คนไทยนับถือ
บทที่ 5 ประเพณีไทย
ตอนที่ 5 ศิลปกรรมไทย

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์
*
*
*
*
*