สรุป HIS1002 / HI102 อารยธรรมตะวันออก

66฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

HIS1002 / HI102 สรุปอารยธรรมตะวันออก

 

เนื้อหาประกอบด้วย
ตอนที่ 1 อารยธรรมตะวันออกกลาง
บทที่ 1 อารยธรรมอียิปต์โบราณ
บทที่ 2 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
บทที่ 3 อารยธรรมเอเชียไมเนอร์, อารยธรรมชายฝั่งตะวันออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
บทที่ 4 อารยธรรมเปอร์เซียโบราณและคริสต์ศาสนา
บทที่ 5 อารยธรรมอิสลาม
บทที่ 6 ออตโตมาน เตอร์ก
ตอนที่ 2 อารยธรรมเอเชียตะวันออก
บทที่ 1 อารยธรรมจีน
บทที่ 2 อารยธรรมญี่ปุ่น
บทที่ 3 อารยธรรมเกาหลี
ตอนที่ 3 อารยธรรมเอเชียใต้
บทที่ 1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์และอิทธิพลต่ออารยธรรม
บทที่ 2 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ์
บทที่ 3 อารยธรรมอารยันสมันก่อนจักรวรรดิ
บทที่ 4 อารยธรรมสมัยจักรวรรดิ
บทที่ 5 อินเดียภายใต้การปกครองของอังกฤษและการเรียกร้องเอกราช
ตอนที่ 4 อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ยุคก่อนประวัติศาสตร์และการเข้ามาของอินเดียและจีน
บทที่ 3 อาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคผินแผ่นดินใหญ่
บทที่ 4 อาณาจักรในหมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเข้ามาของศาสนาอิสลาม
บทที่ 5 การเข้ามาของชาติตะวันตก

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์
*
*
*
*
*