สรุป POL3314 / PA330 การบริหารชุมชนเมือง

40฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

POL3314 / PA330 สรุปการบริหารชุมชนเมือง

เนื้อหาประกอบด้วย
ทัศนะเกี่ยวกับเมือง
บทที่ 1 ความเป็นเมืองในโลกยุคปัจจุบัน
บทที่ 2 ลักษณะการอยู่รวมกันของมนุษย์
บทที่ 3 กระบวนการของการเกิดเป็นเมือง
บทที่ 4 การบริหารชุมชนเมืองในสังคมไทย
บทที่ 5 การบริหารชุมชนเมือง
บทที่ 6 การจัดการขนส่งในเมือง
บทที่ 7 การบริหารชุมชนเมือง : กรุงเทพมหานคร

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg