กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มิ.ย. -1 ก.ค. 2562

“กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มิ.ย. -1 ก.ค. 2562

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร (ปวช.) ครั้งที่ 1/2562

ด้วยกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานสรรพากร (ปวช.) เพื่อเพิ่มประสิทธเิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
เจ้าพนักงานสรรพากร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400+2,000 รวม 11,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสรรพากร
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,400-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์ (สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพากร :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอรับใบสมัครและให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 – 1 กรกฎาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพากร

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมสรรพากร