รวมกฎหมาย เตรียมสอบเข้า ตำรวจ

140฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

ประกอบด้วย
– พระราชบัญญัติ
– พระราชกฤษฎีกา
– ระเบียบ ก.ตร
– ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– กฎ ก.ตร
– ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
– คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– แนวข้อสอบพร้อมเฉลย

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง