KP-2050 อายุความ ครบวงจร หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกา เกี่ยวกับ อายุความ ทุกกรณี

340฿

คำอธิบาย

KP-2050 อายุความ ครบวงจร หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกา เกี่ยวกับ อายุความ ทุกกรณี

 

พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560

 

ราคา 340 บาท
จัดทำโดย สุรารักษ์ สุวรรณเสรี และอาคม ศรียาภัย (ผู้พิพากษา)